Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi Oluşturma

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Yurtiçinde gittikçe artan sıkı rekabet ortamı ve yurtdışı pazarlara daha kolay erişim için yenilikçi ürünler geliştirmek zorunlu bir konu haline gelmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rakiplerden ayrılarak öne çıkmanın tek yolu nitelikli ürünler geliştirerek müşterilere sunabilmekten geçmektedir. Sonu belirsizlik içeren Ar-Ge projelerinin yürütülebilmesi için finansal riskleri azaltabilmek adına teşviklerin ve fon kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılabilmesi ve doğru insan kaynağı ile doğru konu başlıkları üzerinde yoğunlaşılması önem arz etmektedir. Tüm bu süreçte, firmaları başarıya ulaştırabilmek ve ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir oyuncu haline getirebilmek için destek vermekteyiz.

HİZMET VERİLEN KONU BAŞLIKLARI

  • Firma mevcut durum analizi ile firmanın Ar-Ge potansiyelinin ve eksiklerinin belirlenmesi (Ar-Ge proje deneyimi, insan kaynağı, mevzuat bilgisi, fon kaynaklarına erişim, vb.)
  • Analiz sonucu ve aksiyon planlarına göre belirlenen konu başlıkları ve firma kapasitesine uygun olacak şekilde Ar-Ge ve İnovasyon Yol Haritası'nın oluşturulması
  • Gerçekleştirilen analiz sonucu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda aksiyon planlarının oluşturulması
  • Firma faaliyetlerinin ve mali kayıtlarının Ar-Ge mevzuatına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması ve bu yönde Mali Yol Haritası'nın oluşturulması
  • Ar-Ge projelerinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan finansal kaynağa erişim için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının araştırılması
  • Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli bilgiye erişim için üniversitelerle ve firmalarla işbirliği imkanının oluşturulması için destek sağlanması

Ar-Ge ve inovasyon stratejisi konusunda sunmuş olduğumuz hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Program Geliştirme

Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri