Yasal Teşvik ve İstisnalar

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Sunmuş Olduğu Teşvikler ve İstisnalar

Dünya'da ve Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği ve 2001 yılında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında özel bölge olarak kabul edilen alanlar 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi' olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Teknopark veya Teknokent olarak adlandırılan bu bölgeler üniversiteler tarafından kurulmakta ve üniversite - sanayi işbirliğini merkeze alarak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesine odaklanmaktadırlar.

2001 yıllında kabul edilen kanun ile firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenebilmesi için çeşitli teşvikler ve istisnalar sunulmuş ve geçen süre içerisinde sunulan imkanların kapsamı genişletilmiştir. Mevcut durumda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan firmalara sağlanan teşvikler ve istisnalar aşağıda verilmektedir;

SUNULAN TEŞVİKLER VE İSTİSNALAR

 • Firmalarının yazılım, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması
 • Yazılım projelerinin tesliminde Katma Değer Vergisi istisnası
 • Bölgede çalışan personellerin aldıkları ücretlerin her türlü vergiden istisna tutulması
 • Bölgede çalışan personellerin Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi'nin yarısının devlet tarafından karşılanması
 • Firma personellerinin teknopark dışında geçirdikleri sürelerin ücret istisnası kapsamına alınması
 • Lisansüstü çalışma yapan (yüksek lisans ve doktora) personelin eğitimde geçirdikleri sürenin ücret istisnası kapsamına alınması
 • Temel Bilimler alanlarından (matematik, fizik, kimya, biyoloji) mezun olan çalışanların ücretlerinin 2 yıl süreyle brüt asgari ücret tutarında desteklenmesi
 • Firmaların öğretim elemanları ile işbirliği yapmaları durumunda yapacakları ödemelerin döner sermaye kapsamı dışında tutulması
 • Öğretim elemanlarının bu bölgelerde firma kurabilmesi, kurulu bir firmaya ortak olabilmesi veya bu firmaların yönetiminde görev alabilmesi
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarında Katma Değer Vergisi istisnası
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım projeleri kapsamında ithal edilen eşyaların gümrük vergisi ve her türlü fondan istisna tutulması
 • Teknokentlerde / Teknoparklarda yer alan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan yatırımcılara vergi indirimi sağlanması

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun metnine buradan, uygulama yönetmeliğine ise buradan ulaşabilirsiniz. Güncel Teknoloji Geliştirme Bölgeleri listesine ulaşmak için burayı, önemli istatistiklere ulaşmak için ise burayı tıklayabilirsiniz.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki linkleri izleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ HİZMETLERİMİZ

Yönetici Şirket Süreçleri

Teknokent / Teknopark Firma Başvurusu

Teknokent / Teknopark Firma İzleme ve Raporlama