Eğitim Hizmetleri

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Konular Hakkında Verilen Eğitimler

Kurumların ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlere yönelik eğitimler firmamız tarafından konusunda deneyimli kişiler tarafından verilmektedir. Teknokentlerin/Teknoparkların 4691 Sayılı Kanun kapsamında yürütmesi gereken süreçlerin yönetimi, teknopark yönetimlerinin katma değerli hizmetler sunabilmelerine yönelik yapılabilecek çalışmalar, Ar-Ge mevzuatı kapsamında vergisel teşvikler ve uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal fon kaynaklarının kullanımı için proje başvurusu hazırlama ve proje yönetimi, teknoloji girişimcileri için iş planı hazırlama, müşteri oluşturulması ve doğrulanması, pazarlama planı oluşturulması gibi eğitimler uygulamalı bir biçimde kurumlara ve firmalara sunulmaktadır.

Eğitim taleplerinizle ilgili her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetimi ve Mevzuat Uygulamaları


Teknoparkların / Teknokentlerin 4691 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak gerekli süreçlerinin oluşturulması, yönetimi, katma değerli hizmet oluşturma ve bakanlık raporlamaları hazırlama eğitimleri

4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Vergisel Teşvikler


4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar kapsamında sağlanan teşvikler, mali uygulamaları, hesaplamaları ve finansal denetim süreçleri hakkında detaylı ve uygulamalı bilgi aktarımı

Ulusal ve Uluslararası Proje Destek Başvurusu Hazırlama ve Yönetimi


Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi kurumlara destek başvurusu için proje fikri tasarımı, proje ortağı bulma, başvuru dosyası hazırlama, proje, insan kaynağı ve bütçe yönetimi eğitimleri

Temel Girişimcilik Eğitimleri


Yeni girişimciler için iş planı hazırlama, müşteri segmentasyonu, pazarlama planı oluşturma, yatırımcı sunumuna hazırlık gibi konularda uygulamalı eğitimler