Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Program Geliştirme

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Program Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri

Destekler ve teşviklerle hızla ilerleme kaydeden Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar kurumların da ana odaklarından biri haline gelmiş durumdadır. Başta üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokentler/Teknoparklar) olmak üzere Teknoloji Transfer Ofisleri, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kurumlar Üniversite-Sanayi İşbirliği Temelli Programlar, Kümelenme Faaliyetleri, Ön Kuluçka Merkezleri, Kuluçka Merkezleri, Hızlandırma Merkezleri, Girişimcilik Yarışmaları gibi programlar ile Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalara öncelik vermiş durumdadır.

Ar-Ge ve inovasyon odaklı programların geliştirilmesi ve yönetilmesi aşamasında kurumlara aşağıda verilen başlıklarda hizmetler sunulmaktadır.

HİZMET VERİLEN KONU BAŞLIKLARI

  • Geliştirilmesi planlanan programın tespit edilebilmesi için kurumla görüşme gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç başlıklara göre uygun programın belirlenmesi
  • Belirlenen programın amacı, hedefleri, insan kaynağı ihtiyacı, organizasyon yapısı ve görev dağılımı gibi konuların netleştirilmesi ve faaliyet planlamasının yapılması
  • Programın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan fon kaynağının bulunabilmesi için uygun destek programının araştırılması ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi
  • Kurgusu yapılan programların belirlenen faaliyet programı çerçevesinde yürütülmesinin gerçekleştirilmesi
  • Program amaçları ve hedefleri doğrultusunda program faaliyet çıktılarının takip edilmesi ve gereken aksiyonların alınması

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Program Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve sektörde farklı bir yerde konumlanabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi Oluşturma

Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri