Teknokent / Teknopark Firma İzleme ve Raporlama

Teknokent / Teknopark Firma İzleme ve Raporlama Danışmanlık Hizmetleri

Firmaların Teknokentlerde / Teknoparklarda sürekli olarak yer alabilmesi ve bulunduğu süre içerisinde ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünden emin olması gerekmektedir. İlgili mevzuat kapsamında belirtilen konulara dikkat edilmesi, vergisel teşviklerin doğru kullanılması, yeni başlatılacak Ar-Ge projelerinin bildirilmesi, talep edilen raporların zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi Teknokent/Teknopark firmaları için kritik öneme sahiptir.

Ar-Ge ve inovasyon projelerine odaklanmış firmaların zamanlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri adına tüm bu süreçlerin takibini 10 yılı aşkın Teknokent / Teknopark deneyimimiz ile sizler adına yapıyorız.

MEVCUT TEKNOKENT / TEKNOPARK FİRMASI İZLEME VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

  • Teknokentte / Teknoparkta yürütülecek yeni Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, içeriğin, iş paketlerinin ve bütçesinin oluşturularak uygun formatta teknokent/teknopark yönetimine sunulması
  • Firma insan kaynağının mevzuat kapsamında belirtilen personel tanımları doğrultusunda incelenerek sınıflandırılması ve muafiyet kapsamına alınması
  • Firma insan kaynağının Ar-Ge projeleri ile ilişkilendirilmesi ve adam-ay dağılımlarının yapılması
  • Personellerin ay sonu çalışma sürelerinin incelenerek muafiyet kullanılacak sürelerin belirlenmesi, personel bilgi formlarının (muhtasarların) kontrolü ve mali işler birimi ile koordineli olarak çalışılması
  • Ar-Ge projelerinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan finansal kaynağa erişim için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının araştırılması
  • Ar-Ge projelerini yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli bilgiye erişim için üniversitelerle ve firmalarla işbirliği imkanının oluşturulması için destek sağlanması
  • İlgili mevzuat kapsamında sunulan diğer istisnaların (personel dışarıda geçen süre, temel bilimler desteği, ithal edilen eşyalarda gümrük vergisi istisnası, yurt içi ekipman alımlarında KDV istisnası, vb.) kullanılabilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi
  • Dönemlik olarak Teknokent/Teknopark yönetimine teslim edilmesi gereken raporların hazırlanmasına destek olunması, hazırlanan raporların incelenmesi (Faaliyet İzleme / İlerleme Formları gibi) ve zamanında tesliminin sağlanması
  • Teknokent / Teknopark mevzuatı ile ilgili konularda yöneltilecek soruların yanıtlanması

Siz de Teknokentte / Teknoparkta bulunduğunuz süre içerisinde faaliyetlerinizin ilgili mevzuat kapsamına uygun bir şekilde yürütülebilmek ve vergisel teşvikleri ve istisnaları etkin bir şekilde kullanabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Yönetici Şirket Süreçleri

Teknokent / Teknopark Firma Başvurusu