Teknokent / Teknopark Firma Başvurusu

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent / Teknopark) Firma Başvurusu Danışmanlık Hizmetleri

Firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (Teknokentlerde / Teknoparklarda) yer alabilmesi için ilgili kanun gereği Başvuru Dosyası hazırlayarak yer almak istedikleri Teknokente / Teknoparka sunması ve Başvuru Sürecinden başarılı bir şekilde geçerek Kabul alması gerekmektedir. Başvuru sürecinden kabul alan firmalara Teknokentin / Teknoparkın Yönetici Şirketi tarafından uygun ofis alanı gösterilmekte ve kira sözleşmesinin yapılması ardından süreç tamamlanmaktadır.

ON7 CONSULTING, başvuru sürecinin firmalar adına sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için "300'den fazla firmaya sunduğu 10 yılı aşkın tecrübesi ile" firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Potansiyelini inceleyerek analizini yapmakta ve analiz sonuçlarına göre Firma Teknokent Başvuru Sürecinin başından sonuna kadar yürütülmesi aşamasında destek olmaktadır. Bu kapsamda destek verilen konu başlıkları aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir.

TEKNOKENT / TEKNOPARK FİRMA BAŞVURUSU HİZMETLERİ

  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan teşviklerin detaylı bir şekilde aktarımı
  • Firmanın analiz edilmesi ile Ar-Ge kapasitesinin (insan kaynağı, deneyim, yürütülen projeler, sahip olunan patent gibi belgeler, vb.) belirlenmesi
  • Belirlenen konu başlıkları doğrultusunda başvuru formuna dahil edilecek Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, iş paketlerinin hazırlanması ve proje bütçesinin oluşturulması
  • Belirlenen Ar-Ge projeleri doğrultusunda gerekli insan kaynağının belirlenmesi ve projelere dağıtımının yapılması
  • Sunulacak Ar-Ge projeleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek üniversite/firma işbirlikleri konusunda araştırmanın yapılması ve firmanın yönlendirilmesi
  • Belirlenen çalışma alanları ve toplanan bilgiler doğrultusunda başvuru formunun doldurulması ve incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması
  • Hakemler tarafından firma başvurusunun değerlendirileceği toplantı öncesi gerekli hazırlıkların yapılması, Hakem Heyeti sunumunun hazırlanması
  • Firma başvurusu nihai kararı çıkana kadar sürecin takip edilmesi ve talep edilmesi halinde gerekli güncellemelerin yapılması

Siz de başvuru sürecinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve Teknokentlerde / Teknoparklarda yer alarak Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinize başlayabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Yönetici Şirket Süreçleri

Teknokent / Teknopark Firma İzleme ve Raporlama