Yönetici Şirket Süreçleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent / Teknopark) Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Dünya'da ve Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği ve 2001 yılında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında özel bölge olarak kabul edilen alanlar 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi' olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Teknokent veya Teknopark olarak da adlandırılan bu bölgeler genellikle üniversiteler öncülüğünde kurulmakta ve üniversite-sanayi işbirliğini merkeze alarak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin/hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmaktadırlar.

ON7 CONSULTING; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin kurulması, kurulma aşamasında olan veya faaliyette olan bölgelerin yasal mevzuata uygun bir şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilmesi gereken raporların hazırlanması, bünyesinde bulunan girişimcilere ve firmalara katkı sağlayacağı üniversite-sanayi işbirliği, finans kaynaklarına erişim, fikri hakların korunması, girişimcilik, ticarileşme gibi hizmetlerin oluşturulması ve yürütülmesi aşamalarında destek sağlamaktadır.

HİZMET VERİLEN KONU BAŞLIKLARI

  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yönetici şirketin görev ve sorumluluklarına göre iş akış süreçlerinin oluşturulması
  • Teknokent/Teknopark Firma Kabulü, Proje Değerlendirilmesi, Muafiyet Belgeleri Onayı, Diğer Muafiyet Süreçleri'nin oluşturulması ve yönetilmesi
  • Yönetici Şirket İşletme Yönergesi'nin hazırlanması
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talep ettiği İlerleme Raporu, Etki Değerlendirme Raporu, Yıllık İlerleme Raporu gibi belgelerin hazırlanması
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Endeksi Çalışması'nın gerçekleştirilmesi
  • Teknokent/Teknopark firmalarına ilişkin firma performans verilerinin toplanması, anlamlandırılması ve uygun formatta ve zamanda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşımı
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen süreçlerin takibi
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği, Kuluçka/Ön Kuluçka Merkezi, Girişimcilik Programları, Girişim Sermayesi, Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Erişim, Fikri Mülkiyet Hakları gibi katma değerli süreçlerin oluşturulması ve yönetilmesi

Teknokentinizin / Teknoparkınızın paydaşlarına sunduğu hizmetlerin analiz edilerek iyileştirilmesi ve yüksek katma değerli hizmetler sunabilmek için yeni programların oluşturulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Teknokent / Teknopark Firma Başvurusu

Teknokent / Teknopark Firma İzleme ve Raporlama