ON7 CONSULTING Logo

MİSYON

Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji yönetimi konularında kurumlara ve firmalara etkin, doğru ve kapsamlı danışmanlık hizmeti sunarak rekabet gücü yüksek yapılara dönüşmelerine destek olmak

VİZYON

Kurumların ve firmaların artan rekabet güçleri sayesinde global pazarda lider ve sektörü belirleyici yapılar olmalarını sağlamak

ÇALIŞMA KONULARI

ON7 Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji Yönetimi Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri (ON7 CONSULTING), 'Ar-Ge', 'İnovasyon' ve 'Teknoloji' odaklı çalışmaların desteklenmesiyle rekabet gücü yüksek ürünlerin ve hizmetlerin hayata geçirilebilmesine destek olmak amacıyla kurulmuştur. ON7 CONSULTING, kurumların ve firmaların sadece ulusal pazarda değil aynı zamanda uluslararası pazarlarda da rekabet edebilmesinin Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı çalışmalar sayesinde olabileceğine inanmaktadır.

Sahip olduğu 10 yılı aşkın sektör deneyimi, kuruluş amacı ve inandığı değerler doğrultusunda; başta teknoloji yoğun çalışmaların gerçekleştirildiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri/Ar-Ge Merkezleri/İnovasyon ve Girişim Merkezleri gibi yapıların kuruluşu ve yönetimi konularında hizmet veren ON7 CONSULTING, aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı farklı konu başlıklarında gerçekleştirilen çalışmalara da destek vermektedir.

KURUCU HAKKINDA

D. Konuralp PİRİNÇÇİ

Lisans Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Pazarlama alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır. Lisans eğitimi sonrası iş hayatına mühendis olarak atıldı ve bir süre mühendislik alanında çevre teknolojileri ve çevre sistemleri tasarımı konularında çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından Türkiye’nin ilk ve en başarılı teknokentlerinden olan ODTÜ TEKNOKENT’te çalışmaya başladı. ODTÜ TEKNOKENT’te görev aldığı 10 yıllık süre içerisinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı projelerin yönetimi, 4691 sayılı kanun ve ilgili diğer yasal mevzuatların takibi, teknokent yönetim süreçleri, üniversite sanayi işbirliği ve teknoloji işbirliği faaliyetleri, kümelenme çalışmaları, startup’lara ve olgun firmalara yönelik Ar-Ge mevzuatı, teşvikler, ulusal ve uluslararası destekler ve iş geliştirme alanlarında mentörlük hizmeti, girişimcilerin değerlendirilmesi, girişimcilik programları gibi birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca ulusal ve uluslararası fonlar tarafından desteklenen çok sayıda projede yer almış, savunma sanayii ve sağlık teknolojileri alanlarında kümelenmelerin kurulması ve yönetilmesi süreçlerinde aktif olarak çalışmıştır.

ODTÜ TEKNOKENT’ten ayrılmasının ardından sahip olduğu bilgisini ve deneyimini kurmuş olduğu ON7 CONSULTING firması vasıtası ile teknoloji odaklı ekosistemlerin kurulması, yönetilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır.