Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin gerçekleştirildiği diğer bir alan ise "yerinde Ar-Ge" olarak da adlandırılan Ar-Ge Merkezleridir. Firmaların herhangi bir teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde bulunma zorunluluğu olmadan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütebilmekte ve çeşitli vergi teşviklerinden ve istisnalarından faydalanabilmektedir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri olarak adlandırılan bu yapılar "5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun"da belirtildiği üzere kurulmakta ve izlenmektedir. İlgili kanunda Ar-Ge Merkezi Merkezi olma koşulları ve Ar-Ge Merkezleri'ne sunulan teşvikler ve istisnalar detaylı bir şekilde verilmektedir.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun metnine ulaşabilmek için burayı, uygulama yönetmeliğine ulaşmak için ise burayı tıklayınız.

Güncel Ar-Ge Merkezleri listesi için lütfen tıklayınız.

5746 SAYILI KANUN'UN SUNMUŞ OLDUĞU TEŞVİKLER VE İSTİSNALAR

 • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge ile ilişkili harcamaların Kurumlar Vergisi Matrahı'ndan aşağıda belirtilen oranlarda indirilmesi mümkündür.
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge projelerinde çalışan personellerin elde ettikleri ücretler gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.
  • Doktora yapmış personeller ve temel bilimler alanlarından (matematik, fizik, kimya, biyoloji) birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar personeller (% 95)
  • Yüksek lisans yapmış personeller ve temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olan personeller (% 90)
  • Diğer Ar-Ge personelleri (% 80)
 • Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge personellerinin sigorta primi ve işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 2023 yılına kadar Hazine tarafından karşılanır.
 • Damga Vergisi İstisnası: 5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
 • Diğer İstisnalar

  Gümrük Vergisi Teşviği: Ar-Ge projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

  Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanında mezun olan personellerin ücretlerinin asgari ücrete karşılık gelen tutarı en fazla 2 yıl süre ile Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

AR-GE MERKEZİ BAŞVURU KOŞULLARI

 • En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı (otomotiv ve ana imalat sanayi için en az 30 personel)
 • Personellerin Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilecek yeterli kapasiteye ve deneyime sahip olması
 • Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde yürütülüyor olması
 • Ar-Ge faaliyetlerinin; konusu, süresi, bütçesi, insan kaynağı gibi gereklilikleri tanımlanmış şekilde projeler olarak yürütülecek şekilde kurgulanmış olması
 • Ar-Ge biriminin firma içerisinde fiziksel ve organizasyonel oalrak ayrı bir şekilde yapılandırılmış olması
 • Firma faaliyetlerinin ve personel giriş-çıkışının takip edilebileceği fiziksel ve donanımsal altyapının mevcut olması

AR-GE MERKEZİ KURULUMU VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Ar-Ge projelerinin ve Ar-Ge personel kaynağının analiz edilmesi
 • Analiz sonuçlarına göre projelerin Ar-Ge yönünün zenginleştirilmesi
 • Ar-Ge projelerinin personel kaynağının (adam-ay dağılımları) ve bütçelerinin planlaması aşamasına destek verilmesi
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek üniversite - sanayi işbirliği konusunda destek verilmesi (ilgili olabilecek akademisyenlerin araştırılması ve iletişimin sağlanması)
 • Ar-Ge Merkezi muhasebe kayıt sisteminin kurgulanması ve bu konuda danışmanlık sağlanması
 • Ar-Ge Merkezi başvurusunun Ar-Ge Merkezi Portalı'na girişinin sağlanması
 • Başvuru sonrası Bakanlık tarafından iletilen geri bildirimlere göre gerekli revizyonların yapılması
 • Ar-Ge Merkezi Heyet Ziyareti öncesi hazırlıkların yapılması ve Sunumun hazırlanmasına destek olunması
 • Ar-Ge Merkezi fiziksel alanının incelenmesi ve 5746 Sayılı Kanunun istediği şartlara uygun hale getirilmesi konusunda destek sağlanması
 • Ar-Ge Merkezi Başvurusunun kabulü sonrası faaliyetlerin takibi ve ara denetleme raporlarının hazırlanması aşamasında destek olunması
 • Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulabilecek fon kaynaklarına erişim için ulusal ve uluslarası destek programları hakkında destek sağlanması
 • Mali kayıtların incelenmesi ve geri bildirim verilmesi
 • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BU BAŞLIKTA SUNDUĞUMUZ DİĞER HİZMETLERİMİZ

Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi Oluşturma

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Program Geliştirme